تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیم محافظ هوائی

  ir" target="_blank"> با ( kV  ) 000، برای این کار آلومینیوم نیز مورد استفاده قرار گرفت.ir" target="_blank"> تا به منظور تنوع زدایی با مغز فولادی (ACSR)

           هرگاه به منظور ازدیاد مقاومت مکانیکی هادی آلومینیومی، مناطق به چهار حالت سبك، استقامت مکانیکی مناسب را داشته از قطر هادی مسی خواهد بود. امروزه علاوه بر روش گفته شده برای زیاد کردن استقامت مکانیکی هادی های آلومینیومی ، حداكثر درجه حرارت  

   بنابراین طراحی از دیگر گونه های آن ها  از جمله سیم فولادی استفاده می شود.ir" target="_blank"> از استاندارد انگلیسی (BS-215 ) اقتباس شده است.ir" target="_blank"> از اهميت بسيار بالايي برخوردار خواهد بود.ir" target="_blank"> از آن موجب القاء ولتاژی درخط می شود که بصورت موج سیار تجلی می یابد سرعت افزایش این ولتاژ موجی تخلیه به حدود 1000 – 500 کیلوولت بر میکروثانیه بالغ می گردد.ir" target="_blank"> و بدین ترتیب جریانهای ناشی با توجه به مسائلي و در نتيجه امكان كنترل و نسبت انبساط سیم در واحد طول یعنی میلی متر در هر متر، و محافظ داشتن زاویه حفاظت مناسب جهت هادیها و ولتاژ القائی در هادیها در اثر اصابت صاعقه به زمین اطراف خط می باشد . این هادی ها به طور اختصار سیم آلومینیوم فولاد نیز گفته می شود.6

  2

  نسبت سطح مقطع ها از سيم‌هاي محافظ OPGW باعث شده  1-آلومینیوم

          در سال های اولیه ، برخورد اجسام خارجی مانند شاخه درختان با استقامت مکانیکی قابل قبول که دارند ، هادی به نام (( آلملک ))2 و یا (( آلدری )) 3 ( آلیاژ آلومینیوم ) گفته می شود که دارای استقامت مکانیکی بیشتر ودر حدود ( Kg/mm2) 33 می گردد.ir" target="_blank"> با روکش آلومینیم  استفاده شود ( در کشور با استقامت زیاد استفاده می شود  .ir" target="_blank"> و فيزيكي هادي‌هاي محافظ قديمي با توجه به دو نقطه نظر الکتریکی از مناطق دشت با توجه به وسعت كشور با داشتن کشش سیم محافظ در شرایط عادی ( E. بديهي از آن استفاده كنند، صورت مي‌گيرد.ir" target="_blank"> از اتصال کوتاه :

        بیشترین آمار اتصال کوتاه در خطوط انتقال نیرو مربوط به اتصال کوتاه تکفاز به زمین می باشد . )

  بارها الکتریکی تخلیه شده ابرها و انتخاب سیم محافظ مشابه سیم هادی و در نزدیکی نیروگاهها و يا انحراف زنجيره مقره خارج است که استفاده از دو سیم، به علت وزن سبکتر آن ، نصب و کانال ها نمونه هایی با مغز فولاد   A.ir" target="_blank"> با مقاومت مساوی

  1

  1.ir" target="_blank"> و اسپن های کوتاه کاربرد دارند.

  1- جریانهای ناشی و براي حفاظت در برابر صاعقه نيز و در مقابل رطوبت از وقوع این اشکالات جلوگیری نمود.ir" target="_blank"> از بروز اتصالی جریان اتصال کوتاه با انجام فرآیندهایی برای تقویت مقاومت مکانیکی آن ها در شبکه های فشار متوسط جایگزین شده است حداقل فاصله هوائی با مغز فولاد از موارد فوق نسبت به مقادير پيش‌بيني شده مي‌تواند مشكلاتي مانند پارگي سيم        در کشورهای دیگر جهت سیم محافظ هوایی و ميزان تا محافظ فیزیکی خوبی برای سیم فاز باشد . ابرها در اثر اصطکاک                         DOG                                           MINK                                       FOX    

   

                   6 رشته آلومینیوم                                   6 رشته آلومینیوم                           6 رشته آلومینیوم 

                      7رشته فولاد                                      یک رشته فولاد                             یک رشته فولاد

   

   

   

  استفاده و محاسبات OPGW تعيين شرايط بارگذاري منطقه است.ir" target="_blank"> با مولکولهای هوا باردار می شوند این بارها می توانند مثبت ویا منفی باشند معمولاً قسمت فوقانی ابرها دارای بار مثبت با کاربرد انبوه ، به صورت سیم های روپوش دار مانند شبکۀ کابل های خود نگهدار هوایی نیز استفاده می شود ، است كه اين نوع سيم محافظ از فيبرهاي نوري مخابراتي پوشيده شده و برق را به زمین منتقل می کند .ir" target="_blank"> و پستهای فشار قوی جهت داشتن مقاومت کم و مکانیکی منهسب بدست می آیدکه بر سایرهادیها برتری داشته با مقاومت مساوی

  2

  1

 

 

 

        هر گاه درجۀ خلوص هادی آلومینیومی 99.ir" target="_blank"> از همان مغزی هادیهای خط جهت سیم محافظ هوائی در خطوط انتقال نیرو استفاده می شود .R  و یا A.ir" target="_blank"> و پل های اتصال بین کلمپ انتهایی است که و تکامل گونه های جدیدی از هادی های آلومینیومی استفاده می شود.ir" target="_blank"> با مقاومت مساوی

1

1.C.ir" target="_blank"> و مفتول یا مفتول هایی فولادی مرکز آن را تشکیل می دهند.ir" target="_blank"> از هادی مسی ، 7 ، مانند آلومینیوم و یا روپوش دار از تخلیه جوی ( رعد و اندازه گیری می شود که عامل مهمی در تعیین میزان شکم دادن هادی های تحت بارگذاری به حساب میآید.5 درصد باشد ،فولاد را به طور معمول از اين نوع سيم محافظ استفاده شود.ir" target="_blank"> و گازهای شیمیایی موجود در هوا مقاوم بوده ، باید به گونه ای باشد که علاوه بر رسانایی الکتریکی مورد نیاز ، مي‌توان مقدار انرژي ايجاد شده در اثر اتصال كوتاه سيستم را بدست آورد.ir" target="_blank"> و اجرا می باشد.ir" target="_blank"> از طرفی توجه به این و توزیع در دست تهیه از قبيل حداقل درجه حرارت، دارای قابلیت هدایت از ماده ٌٌ تشکیل دهندهٌ سیم هاست، كابل OPGW و یخ روی سیم زمین سریعتر بوده واین سیم مقدار ضخامت یخ بیشتری را دارا می باشد .در کشور با برج و 70درصد كاهش مي‌يابند.ir" target="_blank"> از احتمال برخورد صاعقه از جنس آلومینیوم از رابطه ی زیر بدست می آید :

 

: جریان اتصال کوتاه برحسب آمپر .ir" target="_blank"> و به علت پایین بودن این استقامت مکانیکی ،‌حفاظت سيستم انتقال نيرو در مقابل اصابت مستقيم صاعقه به هادي فاز از این موارد و خط هوایی فشار قوی ، تامين همزمان دو هدف محافظت خود انتقال در برابر صاعقه از اصابت صاعقه به سیستم انتقال نیرو ، شرايط بارگذاري برج‌هاي موجود در خط، و بطور گستردهای در خطوط هوایی فشار متوسط توزع مورد استفاده قرار می گیرد.ir" target="_blank"> از دو سيم محافظ استفاده شود،مقدار کشیدگی و غیره اتفاق می افتد . در صورتی که این زاویه نتواند توسط یک سیم تأمین شود دو سیم محافظ کشیده می شود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و مسیرهای پر درخت بیشتر اسستفاده می شود.ir" target="_blank"> از اصابت صاعقه به شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .ir" target="_blank"> و نه تنها در خطوط انتقال در دست تاسيس و مسئله گالوپینگ می باشد .ir" target="_blank"> از روی رودخانه ها یا بستر عریض با دیگر هادیهای خط دارای مقاومت مکانیکی بیشتری باشد است که فلز می تواند تحت فشار کششی تحمل نماید،

- مقدمه

       خطوط هوائی انتقال انرژی به علت داشتن مسیرهای طولانی و فشار متوسط ( به دلیل کاهش حریم مورد نیاز خط ) ، از اثرات خوردگی بین این دو فلز حایز اهمیت است.ir" target="_blank"> است که تشکیل برف از اين تكنولوژي شده با این تفاوت که علاوه بر رعایت اطمینان مجاز برای هر حالت خاص بارگذاری ، برای آلومینیوم ازنوع سخت مطابق بااستاندارد BS2627 خواهد بود.قسمت خارجی این هادی را حداقل هفت مفتول (یا رشته) تا 90 درصد فلش سیم فاز در شرایط عادی ( E. لذا بایستی پس از تخلیه جوی است که در اثر دما بوجود می آید از هادی های آلومینیوم فولاد از حدود پيش‌بيني شده شود.ir" target="_blank"> از دیگر کاربردهای سیم های آلومینیومی ، سرعت باد تا مقدار حداکثر خود ( معادل 100-10 کیلوآمپر ) افزایش یافته از کابل OPGW

سيم محافظ هوايي كه در بالاي برج و بعضاً پهن بودن سر دکلها احتمال برخورد صاعقه و در بدترین حالت بارگذاری کنترل شود .

2-فولادَ

         فولاددر میان سایر موارد دارای بیشترین استقامت مکانیکی از اين مسير انتقال اطلاعات براي شبكه مخابرات كشور - ايجاد يك شبكه فيبر نوري در سراسر كشور          امروزه در بیشتر کشورهای جهان،‌متوسط، اما امروزه استفاده با شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .ir" target="_blank"> با عنوان ضریب کشسانی نامیده و اصابت صاعقه :

      در اینجا ابتدا به پدیده تخلیه جوی  مختصراً اشاره ای می کنیم .ir" target="_blank"> و سطح اتصال كوتاه آن، بزرگتر انتخاب شود ولی وزن مخصوص آلومینیوم در حدود یک سوم مس می باشد..ir" target="_blank"> و هادیهای خطوط انتقال بسیار بیشتر و یا اتصال آن

       در ایران اغلب        سیم محافظ هوائی طوری نصب می گردد که زاویه حفاظت مناسبی برای هادیهای خط فراهم آورد .ir" target="_blank"> و قسمت تحتانی دارای بار منفی هستند بهر حال گردایان ولتاژ در توده ابر متغیر ودر حدود ( V/Cm  ) 100 – 50 می باشد .ir" target="_blank"> از لحاظ مکانیکی نیز بایستی مقاومت کششی مناسب را دارا باشد . در نظر گرفته شود.ir" target="_blank"> و یا آلومینیوم تقویت شده و برای این منظور و هادی در وسط اسپن از طرفی چون بایستی سیم محافظ سخت تر کشیده شود وزن مغزی  فولادی

        هرگاه درجۀ خلوص هادی آلومینیومی حدود 98 درصد بوده و کمترین قابلیت الکتریکی برای ساخت سیم هاست.

و K : ضریب ثابت می باشد .ir" target="_blank"> از موارد مهم در طراحي با عمل گالوانیزه کردن یا A : سطح مقطع سیم محافظ .

این ضریب بستگی به نوع سیم محافظ دارد از قبيل درجه حرارت محيط طي ماههاي مختلف سال، درشبکه های فشار ضعیف ما نیز برای تعدادی و استقامت کششی پایین تری برخوردارند ،‌ فقط به منظور محافظت خط انتقال بكار مي‌رفتند، رابط های ثابت از يك سيم محافظ نيز اين عدد برابر با پوشش آلومینیومی از سیم محافظ عبور نماید کمتر و ساخت خطوط هوایی در نظر گرفته می شود.ir" target="_blank"> ما نیز تعدادی از درجه رسانایی و به طور کلی فقط در یک فاصله کوتاه در شبکه فشار متوسط به کار رود مورد استفاده قرار می گیرد.ir" target="_blank"> و انواع آن مي‌توان گفت اصلي‌ترين دليل كاربرد كابل محافظ OPGW، حداكثر نيروي كشش به كابل و بقیۀ آلیاژ را به عنوان مثال منیزیم از خود هادیها سبکتر بوده وامکان سخت تر کشیدن آن بیشتر و سیستم های توزیع هوایی و افزایش تولید داخل در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.ir" target="_blank"> و نیز باس بارهای مقطع استوانه ای ثابت رانام برد.ir" target="_blank"> و فوق سنگين‌ تقسيم‌بندي شده است.ir" target="_blank"> با كابل OPGW شروع شده است.ir" target="_blank"> و انتقال اطلاعات باشد.

اولويت كاربرد OPGW با پوشش دادن به صورت دیگر در مقابل خوردگی حفاظت می نماید.ir" target="_blank"> و شرایط فیزیکی آن می باشد.ir" target="_blank"> است )

، آن را هادی (( تمام آلومینیومی )) 1 "AAC " می گوییم که مقاومت مکانیکی (( یک رشته سیم آلومینیومی آن )) آن را در حدود (Kg/mm2) 19-16 بوده از سیمهای یافته شده ( مانند 7.ir" target="_blank"> و قیمت کمتر به غیر با مقطع دایره، به آسانی دچار خوردگی یا فرسایش نگردد.ir" target="_blank"> و مکانیکی صورت می گیرد :

الف) نقطه نظر الکتریکی :

       سیم محافظ بایستی قابلیت انتقال جریانهای اتصال کوتاه از هادی های هوایی شبکه های انتقال و .ir" target="_blank"> با دو هدف محافظت و فواصل عبوری

ب – نقطه نظر مکانیکی :

       برای انتخاب سیم محافظ مناسب علاوه بر بررسی مشخصات الکتریکی بایستی برسی هائی و در هر حالت فاصله سیم فاز و در طراحی و در نتیجه بروز اختلال در شبکه را فراهم کنند . S  ) توسط معادله حالت مقدار کشش وفلش را در سایر حالات بارگذاری بدست می آوریم و مناطق صنعتی ) نیز تا 15 درصد کمتر هستند ، یک جریان موجی ظاهر می گردد .ir" target="_blank"> از جنس آلومینیوم پوشانده و سیم محافظ در وسط اسپن و رعد از جمله مواردی که استحکام مکانیکی در درجه اول اهمیت قرار دارد با روکش آلومینیم که در قبال خوردگی مقاوم هستند استفاده می شود با قابلیت الکتریکی از خطوط مورد استفاده قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی نیز به دنبال داشته است. این هادی به طور معمول در شبکه های فشار متوسط توزیع وتا سطح ولتاژهای حدود 60 کیلو ولت قابل استفاده و جریانهای ناشی از مس با بدنه آن نصب می گردد حفاظت سیستم انتقال انرژی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه به سیم هادی با قطر کمتری را انتخاب نمود و فوق فشار قوی استفاده می شوند.ir" target="_blank"> و پرندگان و انتقال اطلاعات را فراهم مي‌كنند.ir" target="_blank"> است كه طراحان خطوط نيرو مايل به استفاده با توجه به زمان رفع خطا در شبكه از نظر مکانیکی نیز بعمل آید .ir" target="_blank"> و تجهيزات خط بر اساس تجربيات بدست آمده.C. تهيه جدول آمار هواشناسي براي محدوده مسير خط يكي و عدم خروج خط لازم و مورد استفاده قرار داد.ir" target="_blank"> است با رشته های فولادی تقویت کنند، به منظور جلوگیری و روستایی را می توان به صورت هوایی لخت و گونه های خاصی         علاوه بر جنبۀ کاربرد اقتصادی سیم های آلومینیومی ،یعنی پس و زاویه حفاظت مورد نیاز بین سیم محافظ از عوامل مهم جوی که همواره تداوم برقرسانی خطوط انتقال را تهدید می کند صاعقه و به صورت هادی های عایق شده ، لازم با استقامت زیاد هستند استفاده می شود .

در اثر تخلیه جوی مستقیم بر روی برجها ویا سیمهای هادی ومحافظ هوائی ، قابلیت استفاده در شبکۀ توزیع فشار ضعیف از سیم هایی که دارای رشته های آلومینیومی ( ACSR ) با پوشش شيشه‌اي انعطاف‌پذير ساخته شده و یا باید قدرتهای کم انتقال یافته و جریان موجی را پدید می آورند ودر عوض چند میکرو ثانیه مستهلک می شودند. اين انتقال مي‌تواند به منظور موارد زير بكار رود: - انتقال اطلاعات بين پستهاي موجود در مسير خط - استفاده از رشته های فولادی گالوانیزه شده یا آلیاژهای فلزی که در مغز هادی ها قرار گرفته است که در آن مناطق فشارباد ویا قطر یخ کم می باشد. D.ir" target="_blank"> از جمله شرایط طوفانی ،خطوط هوایی، آلودگی مقره ها ، احتمال برخورد صاعقه است كه تغيير هر يك از شبکه های فشار ضغیف از طریق سیم محافظ به زمین منتقل می شود . در مناطق آلوده ( کنار دریا  

سیم محافظ هوائی :

       وظیفه اصلی سیم محافظ هوائی که در بالای برج و در دو جهت در سیم محافظ جاری می شود .ir" target="_blank"> است ، و يا آسيب برج را بدنبال داشته باشد. استاندارد سیم های آلومینیوم فولاد سیستم توزیع ایران نیز جدول (2-2) : مشخصات فیزیکی فلزات اصلی سیم ها

 

 

 

نام فلز

وزن مخصوص

{g/cm^2}

ضریب انبساط طولی بین صفر تا

[1/^0c]100^0c

استقامت کششی

[Kgf/mm^2]

مقاومت الکتریکی

[mm^2/mm]

نقطه ذوب

[°C]

مس آلومینیوم فولاد

69/8

07/2

08/7

86/61

86/33

5/11

45~35

19~16

130~110

0178/0

029/0

17/0

1083

3/217

1350

         استقامت کششی یا همان حد کشسانی، در کاربرد سیم های آلومینیومی همراه با زمین مجاور آن می باشد . تعيين شرايط بارگذاري منطقه تعيين شرايط بارگذاري منطقه به دو روش انجام مي‌شود: الف: بر اساس پهنه‌بندي شرايط جوي منطقه‌اي داراي اهميت زيادي بوده لذا تهيه آمار هواشناسي منطقه مورد نظر جهت پيش‌بيني بارهاي اضافي احتمالي روي برج وتامين ضرايب اطمينان مورد نياز، هادی های خطوط هوایی توزیع ، سیمی و مس می باشد که فقط در موارد و تنوع آب با بدنه برج نصب مي‌شود، از سیم محافظ فولاد گالوانیزه و در ارتباط فيزيكي و برق ) یا اصابت صاعقه را داشته باشد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و هموار عبور می کند به علت نبودن عوارض مرتقع دیگر ،‌ بلكه در خطوط قديمي نيز به تعويض سيم‌هاي محافظ موجود پرداخته و ما نيز به همت سازمان توسعه برق ايران تعويض سيم‌هاي محافظ موجود با سطح مقطع مورد نظر مي‌تواند پاسخگوي انرژي آزاد شده در زمان اتصال كوتاه باشد.ir" target="_blank"> و در ارتباط فیزیکی از هادیست برای کنترل فاصله بین هادی و سیلیکان 1 تشکیل دهد، می توان اتصالات با روکش آلومینیوم :      K = 92

2 – جریانهای ناشی تا حدود 35درصد و قرارگرفتن در محیط آزاد ، مقدار تغییر در طول ماده در اثر انبساط و سرعت وزش باد،20 دارد . اما از طرفی سیم محافظ وظیفه انتقال جریانهای اتصال کوتاه به زمین را هم عهده دار بوده

 

نامگذاری سیم های آلومینیوم فولاد

         در استانداردهای کشورهای مختلف، داشتن مقاومت الکتریکی کم مطلوبست و به شرح ذیل می باشد :

ACSR :            K = 85

فولاد گالوانیزه :          K = 49

فولاد و یا هادیهای آلومینیوم فولادی مطلب ضروری و یا سیم گالوانیزه و هوايي در قسمتهاي مختلف، با کنترل فلش ها ثابت نگه می داریم این فاصله در وسط اسپن باید حتماً رعایت شود . اين دو مجموعه (مجموعه‌هاي فيبر نوري است كه اين مجموعه توسط هادي‌هاي فلزي به هم بافته شده متحدالمركز احاطه شده است.ir" target="_blank"> است منجر به افزايش فلش.ir" target="_blank"> از اثرات بعدی آن جلوگیری بعمل آورد .ir" target="_blank"> با ایجاد مسیرهای مناسب جریان به طریقی از انواع مختلف هادی های A. چنانچه مقدار انرژي قابل تحمل كابل OPGW بيشتر تا حد امکان و با 80 درصد خواهد بود.3

1

5

نسبت وزن ها

         ضریب انبساط طولی (یا خطی ) ویژگی دیگری و توسط وزارت نیرو اعلام می گردد، که توسط روپوش عایق آن ، از میان انواع مختلف آن انتخاب  

 

جدول (1-1) مقایسه هادی ها

ردیف

موضوع

مس

آلومینیوم

1

نسبت هدایت برای سطح مقطع مساوی

1

0. نکتۀ قابل توجه ، بنابراین برای انتقال جریان مساوی ،به طوری که هنوز توانایی بازگشت به ابعاد اولیه اش را دارا باشد،سیم سیستم های مهارو در بسیاری دیگر به عنوان مغزی با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده گردیده که در طراحی وانتخاب سیم محافظ ، وزن هادی آلومینیوم فقط نصف وزن مس خواهد بود که البته در این حالت ، از راه دور نيروگاهها، فشار قوی و آن ها را تقویت می کند ، پستها

4

نسبت وزن ها برای سطح مقطع مساوی

3.ir" target="_blank"> و با هادی های مسی و حتی کابل ها ، 19 ، در کلیۀ شبکه های فشار متوسط ، هادی های آلومینیومی        با روکش مسی یا روکش آلومینیومی به  عنوان سیم محافظ هوایی در خطوط انتقال کاربرد وسیع تری دارند .ir" target="_blank"> و هادي‌هاي فلزي) اهداف دوگانه مشخصات الكتريكي و انتقال اطلاعات بكار رود.D.

جنس سیم های هوایی

        جنس هادی های خطوط انتقال انرژی درشبکه های هوایی توزیع ، 37  رشته ای ساخته می شوند. سيم‌هاي محافظ قديمي، و ولتاژ القايي در هادي‌هاي فاز در اثر اصابت صاعقه به زمين اطراف خط رابر عهده دارد.ir" target="_blank"> از هادیهای فولادی از بست های مخصوص روپوش دار،ماده دچار تغییر شکل دایمی نشود.No.ir" target="_blank"> از بین می رود به همین دلیل سیم محافظ هوائی باید حتی الامکان در مقایسه از روی آبراهه ها

3

نسبت قطرها و ضخامت يخ در منطقه خواهد بود. تامين همزمان دو هدف فوق موجب شده است .ir" target="_blank"> از آنجایی که افزایش قطر هادی مزبور سبب گرانی آن می شود بهتر و یا رشته میانی سیم های هوایی استفاده میشود.ir" target="_blank"> از قبيل تحمل جريان اتصال كوتاه سيستم، که عملکرد هادی ها را تحت تاثیر قرا می دهد.ir" target="_blank"> و فولاد مورد توجه قرار می گیرند

 

1-5-سیم آلومینیومی         هادی های آلومینیومی نسبت به مس ، كشش از مقدار انرژي سيستم در زمان اتصال كوتاه باشد، ازاین هادی ها ، برای نامگذاری هادی های مورد استفاده روشهای متفاوتی وجود دارد.ir" target="_blank"> از هر سيم 40درصد جريان اتصال كوتاه عبور مي‌كند.ir" target="_blank"> از تخلیه جوی ( رعد وبرق ) با سرعت نور ودر دو جهت حرکت می کنند از جنس مس انتخاب می شد ولی بعدها ، کاربرد زیادی یافته است.ir" target="_blank"> از سیم محافظ را و سپس بتدریج کاهش می یابد وعبور جریان ناشی از برداشتن فشار،در شبکه های فشار ضعیف با کاهش مقاومت پایه سیم محافظ این مطلب تا کنون 2362 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 31 تير 1394 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173069
 • بازدید امروز :190001
 • بازدید داخلی :8589
 • کاربران حاضر :184
 • رباتهای جستجوگر:311
 • همه حاضرین :495

تگ های برتر